Dne 19. března od 17 hodin se ve škole uskuteční Den otevřených dveří a přednáška o školní úspěšnosti. Srdečně zváni jsou děti i rodiče, o děti bude během přednášky postaráno. Těšíme se na vás!

Zápis do mateřské školy se uskuteční v pondělí 6. května 2024 od 15 hodin v budově MŠ.

Ve středu 2. dubna 2024 od 15 hodin se uskuteční zápis do ZŠ v budově školy. Těšíme se na vás!

Po jarních prázdninách tj. od 19.2. budou předškoláci z MŠ chodit v dopoledních hodinách do školy na krátké ukázkové hodiny Matematiky, Českého jazyka, Angličtiny a některých výchov např. HV, TV, které budou přizpůsobené přímo pro ně. Cílem je zvykat předškoláky na školní prostředí nenásilnou formou (soustředění nebude trvat déle jak 20 minut).

Věříme, že se jim bude u nás ve škole líbit !