Naše škola je zapojena do:

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

V naší škole se snažíme o všestranný rozvoj žáků a rozvoj pro život důležitých kompetencí. Víme, že v dnešní počítačové době je vhodné žáky rozvíjet také v manuálních činnostech. K pravidelným činnostem patří ruční práce - výroba užitečných předmětů. Naposledy si žáci v rámci přírodovědy vyrobili krmítka, která byla umístěna na okna v naší škole. Nyní bude následovat pravidelné pozorování a krmení ptáků, kteří se na krmítkách objeví. Těšíme se na další užitečné předměty vyrobené našimi žáky.

Zápis do mateřské školy se uskuteční v pondělí 6. května 2024 od 15 hodin v budově MŠ.

Gratulujeme k pololetnímu vysvědčení! A těšíme se na společně strávené II. pololetí školního roku 2023/2024. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února. MŠ v běžném režimu. Jarní prázdniny jsou od 12. do 16. února 2024.