ZŠ v Majdaleně má možnost přijmout ukrajinské děti k základnímu vzdělávání od 1. do 5. třídy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuál ke vzdělávání dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Pedagogové mají za úkol vytvořit příznivé klima ke vzdělávání, a relevantně s dětmi hovořit o současném dění. Novým žákům pomoci překonávat jazykovou bariéru a pomoci jim navázat přátelské vztahy s českými žáky. Celá příručka v příloze.

 

 

 

Vážení rodiče, 

došlo k mírné změně v rozvrhu kvůli spojení hodiny Tělesné výchovy. Rozvrh najdete na těchto stránkách pod odkazem Základní škola - Rozvrh hodin.

Děkujeme za pochopení!

Ve středu 2.3.2022 se v naší škole uskuteční tematické odpoledne a Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma je: "Připravenost prvňáčků do školy a školní příprava"

V rámci odpoledne bude možná prohlídka školy a jejího vybavení.

Proč do naší školy:

- individuální přístup

- náborový příspěvek 2000 Kč pro rodiče každého nového žáka

- nízké náklady pro rodiče na školní potřeby (žáci mají učebnice, sešity a základní výtvarné potřeby, jako jsou čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky zdarma)

-  digitální vybavenost: každý žák má pro výuku informatiky, a její prvky v jiných hodinách, svůj vlastní notebook či tablet

- účast na základních projektech jako je: Mléko a ovoce do škol

- účast v dalších odborných projektech  hrazených z dotací EU, které se uskutečňují ve škole i mimo ni - exkurze

- kurz plavání

- doučování nebo individuální příprava k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium

- úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem - včasné odhalení nadání žáka či speciálních vzdělávacích potřeb

- využití okolní přírody k volnočasovým aktivitám

- školní knihovna - knihy vhodné pro děti a mládež k půjčení domů, podpora čtenářské gramotnosti, beseda se spisovatelem

- oslavy svátků a významných dní - maškarní, Dětský den, zahradní slavnost na konci školního roku, Mikuláš,  vánoční besídka a další

- možnost vzniku zájmových kroužků, vždy dle zájmu dětí

 

Přijďte se k nám podívat, dotazy rádi zodpovíme.

Pozvánka v příloze tohoto článku, přijít podívat se do může kdokoliv!

Vážení rodiče,

ve středu 1. září se sejdeme v 8 hodin před školou všichni žáci i rodiče (účast rodičů je dobrovolná). Následně provedeme testování a podáme informace k organizaci školního roku 2021/2022. Testování probíhá jako v minulém školním roce formou samotestování (s asistencí pedagoga) neinvazivními antigenními testy. 

Žáci nemusí ve třídě nosit roušky. Roušky (učitelé respirátory) budeme nosit pouze do společných prostor školy tj. do šatny, na wc a do školní jídelny.

Od 2.9. funguje družina v ZŠ v běžném režimu tj. od 6:15 do 15:30.

Těšíme se ve středu naviděnou!