K zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Majdalena přišly čtyři předškolní děti. Všechny děti byly přijaty do 1. ročníku k základnímu vzdělávání.

1 - přijat

2 - přijat

3 - přijat

4 - přijat

Vážení rodiče,

tímto srdečně zveme rodiče a budoucí "prvňáčky" k zápisu do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín je stanoven na 12. dubna 2022 od 15:30 hodin v budově ZŠ v Majdaleně.

Těšíme se naviděnou s vámi. 

V příloze najdete potřebné dokumenty, které si můžete stáhnout nebo je dostanete i osobně v ZŠ. 

Pro ty, kteří zvažují odklad školní docházky, je přiložena i tato žádost.

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční v pondělí 2. května 2022 od 15 do 16 hodin v budově MŠ v Majdaleně.

V příloze jsou dokumenty ke stažení, které budou k dispozici i přímo v MŠ.

Těšíme se na váš zájem  a návštěvu v naší školce.

Vaše učitelky MŠ:

vedoucí učitelka MŠ: Ilona Hešíková

učitelka MŠ: Jitka Baštýřová

Naše škola je zapojena do projektu Majdalena dětem III. , registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0019422.

V rámci tohoto projektu škola realizuje projektové dny pro žáky ve škole i mimo ni, podporuje IT vzdělávání a mnohé další projekty.