Základní škola a mateřská škola Majdalena, Majdalena 21, 378 03, Majdalena je zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Finance budou využity ve více oblastech – inovativní vzdělávání pro žáky ZŠ, děti z MŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků, komunitní setkání aj..

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III

         Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0010696