Zápis do mateřské školy se uskuteční v pondělí 6. května 2024 od 15 hodin v budově MŠ.

Gratulujeme k pololetnímu vysvědčení! A těšíme se na společně strávené II. pololetí školního roku 2023/2024. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února. MŠ v běžném režimu. Jarní prázdniny jsou od 12. do 16. února 2024.

 

V naší škole se snažíme o všestranný rozvoj žáků a rozvoj pro život důležitých kompetencí. Víme, že v dnešní počítačové době je vhodné žáky rozvíjet také v manuálních činnostech. K pravidelným činnostem patří ruční práce - výroba užitečných předmětů. Naposledy si žáci v rámci přírodovědy vyrobili krmítka, která byla umístěna na okna v naší škole. Nyní bude následovat pravidelné pozorování a krmení ptáků, kteří se na krmítkách objeví. Těšíme se na další užitečné předměty vyrobené našimi žáky.

Základní škola a mateřská škola Majdalena, Majdalena 21, 378 03, Majdalena je zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Finance budou využity ve více oblastech – inovativní vzdělávání pro žáky ZŠ, děti z MŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků, komunitní setkání aj..

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III

         Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0010696