Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou uniív rámci programu

Mléko do škol.