Naše škola má již rok od Hospodářské komory zapůjčené roboty pro žáky Codey. V rámci informatiky se žáci učí, jak pomocí PC naprogramovat roboty na pohyb, zvuk a obraz (obličej robota, mrkání). Ve škole s námi roboti budou ještě další rok. Do budoucnosti se stále více počítá s umělou inteligencí, umět ji ovládat je vhodná kompetence, kterou tak můžeme rozvíjet už na 1.stupni ZŠ.