Vážení rodiče,

zřídili jsme účet na placení stravného pro naši MŠ a ZŠ. Číslo účtu je 330587756/0300. Tento účet je určen jen na placení stravného, neplést prosím se školním účtem, kam posíláte například MŠ školné. Nově od příštího měsíce je splatnost stravného k 15. dni v měsíci.Částky stravného dostanete od paní kuchařky zprávou do telefonu. Platba bude bez variabilních symbolů, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno a příjmení dítěte/ dětí, žáka/žáků.

Základní škola a Mateřská škola Majdalena je zapojena do programu EU a Jihočeského kraje 

Obědy pro jihočeské děti

Jihočeský kraj podpoří ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 znovu bezplatné školní stravování, a to nově v rámci samostatného dotačního programu Obědy pro jihočeské děti. Cílem tohoto dotačního programu je zajištění školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Podávání žádostí jak ze strany rodičů, tak ze strany zapojených organizací bude administrativně nenáročné a bude probíhat výhradně elektronicky.

Podrobné informace jsou k dispozici na webovém portálu Obědy pro jihočeské děti

Více informací u paní ředitelky.

 

 

Žáci 3. 4. a 5. ročníku Základní školy Majdalena navštívili Gymnázium Třeboň. Po prohlídce učeben a tělocvičny si vyrobili herbář.

Základní škola a Mateřská škola Majdalena udržuje úzkou spolupráci s Gymnáziem Třeboň, žáci navštěvují školu pravidelně každý rok. Žáci 5. ročníku se mohou ucházet o studium na víceleté gymnázium.

 

Žáci naší školy úspěšně ukončili přírodovědný projekt pro loňský školní rok 2022-2023, kdy podnikali expedice do přírody s přírodovědcem Václavem Bartuškou. Postupně poznávali svět zvířat i rostlin v jejich přirozeném prostředí. Učili se zacházení v přírodě, vyřezávat z přírodnin, rozdělat oheň a další dovednosti.  Posledním z projektových dní bylo poznávání hub, mechů a lišejníků. 

Projekt byl financován z Operačního programu EU OP JAK.

Těšíme se na další podobné projekty v rámci inovativního vzdělávání.