Ve středu 8. listopadu navštívila naši školu a školku Africká skupina Emongo původem z Demokratické republiky Kongo. Součástí vystoupení bylo vyprávění o rovníkové Africe o tamním způsobu života, rozdílech v kvalitě vzdělání a systému školství. Afričané nám ukázali tradiční oděvy a předvedli, hru na bubny, taneční a pěvecké vystoupení, do kterého všechny zapojili. Na závěr nabídli ke koupi suvenýry vlastní výroby. Projektový den byl hrazen z Operačního programu Jana Ámose Komenského (OP JAK) Evropské unie.

 

Na začátku školního roku je podzim a sklizeň jablek jedno z oblíbených témat pro nejednu učitelku Pracovních činností. Příprava pokrmů patří k základním stavebním kamenům RVP a ŠVP, podzimní tematické propojení se tedy velmi nabízí. Žáci mají přípravu pokrmů rádi a své kulinářské výtvory si také rádi snědí.

 

Tak jako u nás si připomínáme "Dušičky" - Památku zesnulých 2. listopadu, pripomínají si anglosaské země 31. října svátek Halloween. Tento původně keltský svátek již několik let proniká stále intenzivněji mezi nás, podobně jako svátek sv. Valentýna. Název halloween je zkratkou spojení All Hallows’ Eve, kterým se ve staroangličtině označoval předvečer dne všech svatých. Lidé si ten den připomínají své zesnulé předky. První zmínky o svátku sahají přibližně do roku 1745, jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween. Strašidelné kostýmy mají připomínat duše zemřelých (zdroj: web). Jsou to zejména děti, kterým se převlékání za strašidla líbí. Také jsou v dnešní digitální době těmito vlivy nejvíce zasaženy. Proto také v naší školce a ve škole ve družině dopřejeme dětem rejdění ve strašidelných kostýmech, zábavné hry a diskotéku. I letos se nám zábava v MŠ i ŠD moc vydařila.

 

 

Vážení rodiče,

zřídili jsme účet na placení stravného pro naši MŠ a ZŠ. Číslo účtu je 330587756/0300. Tento účet je určen jen na placení stravného, neplést prosím se školním účtem, kam posíláte například MŠ školné. Nově od příštího měsíce je splatnost stravného k 15. dni v měsíci.Částky stravného dostanete od paní kuchařky zprávou do telefonu. Platba bude bez variabilních symbolů, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno a příjmení dítěte/ dětí, žáka/žáků.