PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MŠ MAJDALENA

1) Docházka do MŠ

  • bude obnovena od 25.5.2020

2) Denní provoz

  • od 6:00 do 15:30

Zápis do 1. ročníku Základní školy Majdalena se vzhledem k nařízení vlády neuskuteční formou kontaktního setkání. Rodiče si pouze vyplní dva dotazníky -ke stažení u tohoto článku, které odevzdají do poštovní schránky v ZŠ Majdalena. Žáci budou přijati a Rozhodnutí o přijetí jim bude doručeno poštou nebo osobně do poštovní schránky. Další informace u ředitelky školy: Iva Koktavá 384 787 117, 773 782 506

 

 

Základní škola a Mateřská škola Majdalena je zapojena do projektu Majdalena dětem II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/001 1921