Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Majdalena

Trvalé bydliště v Majdaleně          10 bodů
Zralost dítěte  0 až 10 bodů
Předškolní věk  10 bodů
4 roky  5 bodů
3 roky  2 body


Škola je účastníkem výzvy č.56, Majdalena v Evropě. reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0816