V naší škole se snažíme o všestranný rozvoj žáků a rozvoj pro život důležitých kompetencí. Víme, že v dnešní počítačové době je vhodné žáky rozvíjet také v manuálních činnostech. K pravidelným činnostem patří ruční práce - výroba užitečných předmětů. Naposledy si žáci v rámci přírodovědy vyrobili krmítka, která byla umístěna na okna v naší škole. Nyní bude následovat pravidelné pozorování a krmení ptáků, kteří se na krmítkách objeví. Těšíme se na další užitečné předměty vyrobené našimi žáky.