Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

 

Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá.Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

testovani.edu.cz

Dobrý den,

pokud by někdo potřeboval žádost o odklad povinné školní docházky, může si ji stáhnout zde. Žádost se odevzdává do ZŠ spolu s potvrzením dětského lékaře/lékařky.

 

Schéma ukazuje postup při antigenním testování ve školách od 12.4. 2021. Testovat se bude dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Vážení rodiče, jelikož pro děti předškolního věku je povinná školní docházka, připravili jsme si pro Vás vzdělávání ve formě distanční výuky. Budeme se s dětmi scházet v aplikaci Microsoft Teams a to každé pondělí a středu od 10: 00 – 10: 30 hod. Výuka s tématem Jaro bude také obsahovat logopedické cvičení, pohádky, písně a počítání. Věříme, že i přes toto omezení se nám bude dobře pracovat! Těšíme se!