Vánoční besídka naší školy a školky roku 2023 je za námi. Děti z MŠ a žáci ZŠ předvedli recitaci, drobná divadélka, tanec a zpěv. My učitelé věříme, že ze sebe všichni vydali jako vždy maximum. Nezbývá než popřát všem klidné a spokejené prožití letošních vánočních svátků a těšíme se na vás v roce 2024.