Ve středu 8. listopadu navštívila naši školu a školku Africká skupina Emongo původem z Demokratické republiky Kongo. Součástí vystoupení bylo vyprávění o rovníkové Africe o tamním způsobu života, rozdílech v kvalitě vzdělání a systému školství. Afričané nám ukázali tradiční oděvy a předvedli, hru na bubny, taneční a pěvecké vystoupení, do kterého všechny zapojili. Na závěr nabídli ke koupi suvenýry vlastní výroby. Projektový den byl hrazen z Operačního programu Jana Ámose Komenského (OP JAK) Evropské unie.