Žáci 3. 4. a 5. ročníku Základní školy Majdalena navštívili Gymnázium Třeboň. Po prohlídce učeben a tělocvičny si vyrobili herbář.

Základní škola a Mateřská škola Majdalena udržuje úzkou spolupráci s Gymnáziem Třeboň, žáci navštěvují školu pravidelně každý rok. Žáci 5. ročníku se mohou ucházet o studium na víceleté gymnázium.