Žáci naší školy úspěšně ukončili přírodovědný projekt pro loňský školní rok 2022-2023, kdy podnikali expedice do přírody s přírodovědcem Václavem Bartuškou. Postupně poznávali svět zvířat i rostlin v jejich přirozeném prostředí. Učili se zacházení v přírodě, vyřezávat z přírodnin, rozdělat oheň a další dovednosti.  Posledním z projektových dní bylo poznávání hub, mechů a lišejníků. 

Projekt byl financován z Operačního programu EU OP JAK.

Těšíme se na další podobné projekty v rámci inovativního vzdělávání.