Žáci naší školy usedli do lavic díky plaveckému kurzu až 11. září 2023, kdy je přišel přivítat také starosta obce. Při přivítání jsme si řekli základní organizaci školního roku a provozu školy.

Naše škola je i v letošním roce zapojena do dotačního programu Evropské unie, z kterého čerpáme prostředky na četné projekty a exkurze. Rodiče pak mají na tyto exkurze minimální náklady. V loňského roku pokračuje přírodovědný projekt s Václavem Bartuškou, o dalších budeme průběžně informovat.

Přejeme našim žákům úspěšný start do nového školního roku.