Naše škola je zapojena do projektu Majdalena dětem III. , registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0019422.

V rámci tohoto projektu škola realizuje projektové dny pro žáky ve škole i mimo ni, podporuje IT vzdělávání a mnohé další projekty.