ZŠ v Majdaleně má možnost přijmout ukrajinské děti k základnímu vzdělávání od 1. do 5. třídy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuál ke vzdělávání dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Pedagogové mají za úkol vytvořit příznivé klima ke vzdělávání, a relevantně s dětmi hovořit o současném dění. Novým žákům pomoci překonávat jazykovou bariéru a pomoci jim navázat přátelské vztahy s českými žáky. Celá příručka v příloze.