Ve středu 2.3.2022 se v naší škole uskuteční tematické odpoledne a Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma je: "Připravenost prvňáčků do školy a školní příprava"

V rámci odpoledne bude možná prohlídka školy a jejího vybavení.

Proč do naší školy:

- individuální přístup

- náborový příspěvek 2000 Kč pro rodiče každého nového žáka

- nízké náklady pro rodiče na školní potřeby (žáci mají učebnice, sešity a základní výtvarné potřeby, jako jsou čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky zdarma)

-  digitální vybavenost: každý žák má pro výuku informatiky, a její prvky v jiných hodinách, svůj vlastní notebook či tablet

- účast na základních projektech jako je: Mléko a ovoce do škol

- účast v dalších odborných projektech  hrazených z dotací EU, které se uskutečňují ve škole i mimo ni - exkurze

- kurz plavání

- doučování nebo individuální příprava k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium

- úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem - včasné odhalení nadání žáka či speciálních vzdělávacích potřeb

- využití okolní přírody k volnočasovým aktivitám

- školní knihovna - knihy vhodné pro děti a mládež k půjčení domů, podpora čtenářské gramotnosti, beseda se spisovatelem

- oslavy svátků a významných dní - maškarní, Dětský den, zahradní slavnost na konci školního roku, Mikuláš,  vánoční besídka a další

- možnost vzniku zájmových kroužků, vždy dle zájmu dětí

 

Přijďte se k nám podívat, dotazy rádi zodpovíme.

Pozvánka v příloze tohoto článku, přijít podívat se do může kdokoliv!