Zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Není tedy potřeba souhlasu subjektu údajů (resp. zákonného zástupce), ale je potřeba zákonné zástupce a zaměstnance o zpracování osobních údajů informovat.