Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou uniív rámci programu

Mléko do škol.

 

Skola se i účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie.

 

Jsme i v projektu Obědy pro děti.

 

A učastníme se projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  s názvem Majdalena dětem,

s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004795

Projekt Majdalena dětem II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/001 1921