Základní škola a Mateřská škola Majdalena je zapojena do projektu Majdalena dětem II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/001 1921

Základní škola a a Mateřská škola  Majdalena pořádá dne 15.4. 2020 od 16:00 hodin zápis žáků do 1.ročníku 2020/21