Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

 

Přihlášku a evidenční list pro zápis do MŠ Majdalena si můžete stáhnout zde nad tímto článkem. 

Přihlášku a evidenční list (2 strany), je nutné vyplnit, nechat potvrdit lékařem a vhodit do poštovní schránky na ZŠ Majdalena nejpozději do 16.5.2020.

Pouze v nejnutnějších případech! Jen ten, kdo by neměl možnost si přihlášku vytisknout, může se bez dítěte dostavit 5.5.2020 od 14:00 do 15:30 hodin do MŠ Majdalena, kde mu vedoucí učitelka MŠ Ilona Hešíková předá přihlašovací dokumenty.

Další informace na telefonních číslech:

Ředitelka ZŠ a MŠ Majdalena Iva Koktavá: 773 782 506

Vedoucí učitelka MŠ Majdalena Ilona Hešíková: 776 025 113