Zápis do 1. ročníku Základní školy Majdalena se vzhledem k nařízení vlády neuskuteční formou kontaktního setkání. Rodiče si pouze vyplní dva dotazníky -ke stažení u tohoto článku, které odevzdají do poštovní schránky v ZŠ Majdalena. Žáci budou přijati a Rozhodnutí o přijetí jim bude doručeno poštou nebo osobně do poštovní schránky. Další informace u ředitelky školy: Iva Koktavá 384 787 117, 773 782 506