Základní škola a Mateřská škola Majdalena je zapojena do projektu Majdalena dětem II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/001 1921