Do základní školy byli přijati tři žáci a do mateřské školy 5 dětí.

 

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Majdalena

Zralost dítěte  0 až 10 bodů
Předškolní věk  10 bodů
4 roky  5 bodů
3 roky  2 body
Trvalé bydliště v Majdaleně          10 bodů